dilluns, 18 de gener de 2010

Que fem amb el fem?
Tot i ser la paraula de moda, el creixement sostenible és una il.lusió, un truc publicitari al darrere del qual s’amaguen els majors sapastres... empreses del sector energètic destaquen en la particular cursa de sant silvestre a la que s’han abocat tots.

A les seves webs és fàcil trobar l’apartat de compromís amb l’entorn, Iberdrola es manifesta contra el canvi climàtic, gas natural es compromet a “ contribuir al crecimiento global sostenible, repsol parla del seu compromís amb l’ “energía sostenible”; per a Endesa, “desarrollo sostenible significa crecimiento”...

British Petroleum (BP) ha tingut fins i tot una visió ( a l’estil de Moisés el alpinista, o mahoma fent espeleo) on “La preocupación por el medio ambiente constituye uno de los valores asociados a nuestra marca i farden d’una estació de servei que tenen a alcalà d’Henares on reguen la gespa amb goteig funciona amb energía solar, eòlica i “ geotermica” (¡!!!) (al ritme que van acabarant amb un nobel de la pau i tot!)

A cap lloc apareixen informacions com la següent...

De tota l’energia que fem servir per alimentar les fàbriques, traslladar-nos, escalfar-nos, il·luminar, etc., un 77%

l’obtenim cremant carbó, gas o derivats del petroli (els combustibles fòssils); específicament del petrolin’obtenim un 44% (revista opcions, nº 10)

.La meitat del petroli mundial es destina al transport,


El mateix passa amb els productes d’alimentació; son els responsables dels problemes de gestió de residus (fins al punt que els seus lobbies modificaren el projecte d’una legislació sobre els envasos on el reciclatge passava de ser obligatòri i responsabilitat de les empreses a ser “possible” i pagat per l’estat...).

Aci deixe algunes dades per pensar ....

Al 1960 produiem 126 kg d’escombreries anuals per persona. Al 2004 en prodim 524 kg. En els últims deu anys els paisos europeus han augmentat el volum de residus per capita un 60 % .

El 70% d’aquestos residus es podríen reciclar però nosaltres llancem a les escombreries sense separar

El 59% del vidre

37% del paper i cartró (del cartró que es recicla, només un 17% procedeix de la recollida urbana, la resta es recollit per les empreses)

44% dels metalls

80% dels plastics.

(al estat espanyol)

Actualment entre un 80% i un 90% dels materials que utilitzem són no-renovables.

El cicle de vida dels productes, és cada cop més curt i els residus son alguna cosa més que envasos... En cadascuna de les etapes del sistema productiu estem alliberant contaminació i residus al mèdi ambient com si res..

Al darrere de cada producte sol hi haure també un viatge de centenars (o milers) de kilometres

Al any 2002 es van consumir 622.381,15 TM d’envasos de plastic d’ús domèstic; només es van recuperar 106.023 TM (un 17%)

Per 1kg de plastic reciclat estalviem 1’5kg d’emissions de CO2

El reciclat d’una llauna d’alumini estalvia el 90% de l’energía per a fer una de nova (i 9kg d’emissions de co2 per kg d’alumini).[1]

1kg de vidre reciclat --> 300 g CO2

1kg paper reciclat --> 900 g CO2

El paper i cartró representen un 21% del CO2 emés a l’estat espanyol[2]. Més del 40% de la fusta “talada” s’utilitza per fer paper[3].

un problema no es resol amb les mateixes maneres de pensar que l’han creat

albert einstein[1] [1] Recomanacions de la OMS a la llista d’accions paliatives contra les emissions de Co2 2008

[2] Guia “actua” greenpeace pag.6

[3] guia Actua consum responsable p 34