dilluns, 1 de desembre de 2008

el bou a la vila...

Camí dels Carros
Plaça de Baix

la corda
els cordistesanònims que observen el bou entre la multitud.

a l'any que ve més!